RM Rudolf Müller

Fremdsprachenlexikon: Die wichtigsten Isolierbegriffe in fünf Sprachen

Die Kommunikation in der Welt der technischen Isolierung ist bisweilen nicht einfach. Besonders im Austausch mit europäischen Kollegen kann es hilfreich sein, wenn man Fachbegriffe verständlich übersetzen kann. TI – Technische Isolierung stellt Ihnen dafür ein kleines, fünfsprachiges Lexikonmit wichtigen Fachbegriffen aus der technischen Isolierung zur Verfügung – mit Übersetzungen in Englisch, Spanisch, Polnisch und Serbo-Kroatisch.
Das Lexikon wird regelmäßig ergänzt, weitere Begriffe folgen in Kürze (letzte Aktualisierung: September 2019).

Erläuterung zu Abkürzungen:

  • v. = neutrum/verbum, Neutrum, Verb
  • m. = maskulum, männlich
  • f. = feminam, weiblich

DEUTSCHENGLISCHSPANISCHPOLNISCHSERBO-KROATISCH
abbinden – v.to set hardfraguarutwardzać, twardniećpovezati stvdnuti
Abbindezeit – f.setting timetiempo de fraguadoczas utwardzania, czas wiązaniavrijeme vezivanja
abdichten – v.to sealsellaruszczelniać, wypełniać, izolowaćbrtviti
Abflachung – f.recessaplanamientospłaszczenie, wyrównaniesrubljene
abglätten – v.to smoothalisar(wy)gładzić, polerowaćpolirati
Abhängung – f.hangersuspensiónzawieszenie, podwieszenieovječenje/ podkonstrukcija
Ablüften – n.evaporationevaporaciónwywiewanie, (od)parowanie, ulatnianieispariti, isparivanje
Abnahme der Bauleistung – f.construction inspectioninspección de obrasodbiór robót budowlanychprihvaćanje radova
Abrechnung – f.measuring & billingvaloraciónrozliczenie, obrachunekobračun
Abrieb – m.abrasionabrasiónścieranie, zużycie, abrazjaabrazija
Abriebschutz – m.anti-abrasionantiabrasiónochrona przed ścieraniemzaštita od abrazije
Abschirmblech – n.enclosing sheetchapa de protección (traceado)ścianka ekranująca, ekran arkusz ochronnylimeni zaslon
Abschottung – f.bulkheadingaislamientoprzegrodzenie ściankami, wstawianie grodzi, izolacjapregrada
abschrägen – v.to chamferbiselarścinać krawędzie, ukosować, fazowaćskošavati
Absorption – f.
Saugfähigkeit – f.
absorption (water)absorción de aguaabsorpcja, wsiąkliwość, chłonność, zdolność wysysania, po/wchłanianie, nasiąkliwośćapsorpcija (vode)
Abweichung – f.deviationdesviaciónodchylenie, odchyłkaodstupanje
Abweiser – m.
Regenabweiser – m.
rain deflectordeflector de lluviaodbój, warstwa ochronna, odparowanie rzutowedeflector, deflector kiše
Abwicklung – f.developmentdesarrolloodwijanie, rozwijanie rozwinięcie, wykonanie, realizacjarazrada
Adhäsion – f.adhesionadhesiónadhezja, przyleganie przyczepnośćadhezija
Akustik – f.acousticacústicaakustykaakustika
Aktivator – m.activatoractivadoraktywator, czynnik pobudzającykatalizator/ aktivator
Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV)standard terms and conditionscondiciones técnicas generales del contratoogólne techniczne warunki umowyopći technički uvjeti ugovora
Altern – n.ageingenvejecimientostarzenie (się)vijek trajanja starenje (mate- rijala)
Aluminium – n.aluminiumaluminioaluminiumaluminij
Aluminiumblech – n.aluminium sheetaluminio (chapa de)blacha aluminiowaaluminijski lim
Aluminiumfolie – f.aluminium foilaluminio (hoja de) Lámina de aluminiofolia aluminiowaaluminijska folija
Aluminiumsilikatfaser – f.aluminium silicate fibrefibra de silicato aluminadowłókno glinokrzemowealuminijsko silikatno vlakno
Aluzinkblech – n.aluminium/ zinc coated steel sheetaluzincblacha powlekana aluminium/cynkiempocinčani aluminijski lim
anbringen – v.
anwenden – v.
to applyaplicarprzymocować, umieszczać, zastosować, nanieśćnanositi
Anbringen – n.applicationaplicaciónnakładanie, stosowanie, przymocowywanie, nanoszenienanosenje
anreißen – v.to scribetrazarzaznaczać, trasować, naddzieraćucrtati/obiljžiti
Anstrich – m.paint, coatpinturapowłoka malarska, pokrycie malarskie, malowaniepremaz
Anwendungsgrenztemperatur – f.maximum service temperatureTemperatura máxima de serviciomaksymalna temperatura zastosowania, graniczna temperatura roboczamaksimalna radna tempera- tura
Apparat – m.applianceaparato (equipo)aparat, urządzenieaparat
Armaturenkappe – f.fittings captapa de griferíakaptur na armaturę, pokrywa na armaturęarmaturna kapa
armieren – v.to reinforce, to sheathereforzarzbroić, wzmocnićarmirati
Armierung – f.reinforcementrefuerzozbrojenie, uzbrojenie, wzmocnieniearmiranje
Asbest – m.asbestosamiantoazbestazbest
Asbestfaser – f.asbestos fibrefibra de amiantowłókno azbestoweazbestna vlakna
Auflager – n.support, bearing, bolsterapoyopodpora, łożyskoležaj
Aufmaß – n.measuringmétodo de mediciónnaddatek obróbkowy, obmiar robót budowlanychizmjer
Aufmaßrichtlinien – f. pl.rules of measurementnormas de mediciónzasady pomiarówpravila mjerenja
Ausdehnung – f.
Dilatation – f.
dilatationdilataciónrozszerzanie się, rozciągłość, dylatacjaširenje/ dilatacija
Ausdehnung – f.expansionexpansiónrozszerzanie się, rozciągłość rozszerzalnośćekspanzija
Ausdehnungsbogen – m.
Kompensatorbogen – m.
expansion bendcodo de dilataciónkompensator pętlicowyekspanzijsko koljeno
Ausgleichsschicht – f. Oberflächenausgleich – m.smoothing layercapa niveladora (compensadora)warstwa wyrównująca, warstwa wygładzającasloj za izjednacenje povrsine
Ausgleichsschicht – f. Oberflächenausgleich – m.compensating (smoothing) layercapa niveladora (compensadora)warstwa wiążąca/ wyrównująca/ kompensacyjnasloj za izjednacenje
povrsine kompenzirajuci sloj
Auskleidung – f.coating, facing, linercubierta (revestimiento)wykładzina, wyłożenieobloga
Ausklinkung – f.rebateentallewręg, przycinanieotkvačanje
Ausmessen am Objekt – n.site measurementmedición en obraprzedmiary na miejscuizmjere na objektu
Ausschnitt – m.
Aussparung – f.
cut outrecortewykrój, wycięcie wydrążenie, wgłębienieisjecci
außen – adv.outer, exteriorexteriorzewnętrznyizvana/vani
Außendurchmesser – m.outer (exterior) diameterdiámetro exteriorśrednica zewnętrznavanjski promjer
Außenfläche – f.outer area, (exterior) surfaceárea externapowierzchnia zewnętrzna powierzchnia/ płaszczyzna zewnętrznavanjska povrsina
Außenradius – m.outer radiusradio exteriorpromień zewnętrznyvanjski radius
Außentemperatur – f.outside temperaturetemperatura exteriortemperatura zewnętrznavanjska temperatura
austenitischer Stahl – m.austenitic stainless steelacero austeníticostal austenitycznaaustenitni čelik (ss)
Autooxidation – f.autooxidationautooxidaciónautooksydacja, samoutlenianieautooksidacija
Balsaholz – n.balsa woodmadera de balsadrewno balsadrvo balza
Band – n.
Spannband – n.
strapfleje, cintapasmo, taśma, zawiasa, taśma zaciskowatraka/traka za natezanje
Bandage – f.bandageencintadobandaż, wieniec nakładany, obręcz nakładana, opaska, bandaż uzwojeniabandaža
bandagieren – v.to bandageencintarobwiązywać, bandażowaćbandažirati
Baustellenprüfung – f.on-site check, quality controlcontrol de calidad en obrasprawdzanie/ kontrola budowy, materiałów na budowierevizija gradilišta
Befestigungsmittel – n. pl.fixing materialsmedios de fijaciónłączniki, złączki, elementy służące do mocowaniasredstva za pričvrscenje
Begleitheizung – f.tracer heatingtraceadoogrzewanie towarzyszącepopratno grijanje
Begleitrohr – n.
Beirohr – n.
tracertubería de acompaña- mientoorurowanie towarzyszącepopratna cijev
Behälter – m.tank, vesseldepósitozbiornik, kontener, pojemnikspremnik
Berührungsschutz – m.contact protectionprotección al contactoochrona/ zabezpieczenie przed dotykiemzaštita dodira
Beschichtung – f.coatingcapapowlekanie, powłokasloj, nanošenje sloja
Beton – m.concretehormigónbetonbeton
betriebstechnische Anlage – f.industrial installationinstalación industrialinstalacja przemysłowa, urządzenia techniczneindustrijsko postrojenje
Betriebstemperatur – f.operating temperaturetemperatura de operacióntemperatura robocza/ pracyradna temperatura
Betriebsweise – f.operating conditionscondiciones de operaciónwarunki pracynaćin rada
Binde – f.tapecintataśma, opaska, bandażzavoj, povez
Bindemittel – n.binderligantespoiwo, substancja sklejającavezivno sredstvo
Bitumen – n.bitumenasfalto bituminosobituminbitumen
Blähperlit – n.expanded perliteperlita expandidaperlit spulchnionyekspandirani perlit
Blaswolle – f.blowing woollana inyectadawełna szklana granulowanaporozna vuna
Blech – n.metal sheetchapablachalim
Blechbearbeitung – f.shaping of metal sheetconformado de chapaobróbka blachyobrada lima
Blechverbindung – f.assembling of metal sheetsensamblaje de chapasmontaż blach, łączenie blachspajanje limova
Blechverkleidung – f.metal sheet coveringrevestimiento de chapaobudowa blaszanalimena obloga
Blende – f.blind, face plate, coverroseta, tapazaślepka, zwężka, kryza, pokrywazasloni, zaslon
Blindflansch – m.blind flangebrida ciegazaślepka (rury), zaślepka kołnierzowa, krążek zaślepiającyslijepa prirubnica
Blindniet – m.blind rivetremache ciegonit jednostron nie zamykany, nit jednostronnie zaciskanyslijepa zakovica
Boden – m.floorsuelopodłoga, podłoże, dnopod
Boden eines Behälters – m.bottom of a tankfondodno zbiornikapodnica spremnika
Bogen – m.elbowcodokolanko, kolanokoljeno
Bogen – m.
Knick – m.
sharp bendquiebrodługie zgięcie promieniowepregib
Bogen von "n" Grad Krümmung – m.bend of "n" degreescodo de "n" gradoszgięcie o "n" stopni / Łuk o krzywiźnie "n" stopnikoljeno s "n" stupnjem zakrivljenosti
Bogenlänge – f.
Bogens, Länge eines – f.
length of bendlongitud de un cododługość części zakrzywionej, długość kolanaduljina koljena