RM Rudolf Müller

Fremdsprachenlexikon: Die wichtigsten Isolierbegriffe in fünf Sprachen

Die Kommunikation in der Welt der technischen Isolierung ist bisweilen nicht einfach. Besonders im Austausch mit europäischen Kollegen kann es hilfreich sein, wenn man Fachbegriffe verständlich übersetzen kann. TI – Technische Isolierung stellt Ihnen dafür ein kleines, fünfsprachiges Lexikonmit wichtigen Fachbegriffen aus der technischen Isolierung zur Verfügung – mit Übersetzungen in Englisch, Spanisch, Polnisch und Serbo-Kroatisch.
Das Lexikon wird regelmäßig ergänzt, weitere Begriffe folgen in Kürze (letzte Aktualisierung: November 2020).

Erläuterung zu Abkürzungen:

  • v. = neutrum/verbum, Neutrum, Verb
  • m. = maskulum, männlich
  • f. = feminam, weiblich

DEUTSCHENGLISCHSPANISCHPOLNISCHSERBO-KROATISCH
abbinden – v.to set hardfraguarutwardzać, twardniećpovezati stvdnuti
Abbindezeit – f.setting timetiempo de fraguadoczas utwardzania, czas wiązaniavrijeme vezivanja
abdichten – v.to sealsellaruszczelniać, wypełniać, izolowaćbrtviti
Abflachung – f.recessaplanamientospłaszczenie, wyrównaniesrubljene
abglätten – v.to smoothalisar(wy)gładzić, polerowaćpolirati
Abhängung – f.hangersuspensiónzawieszenie, podwieszenieovječenje/ podkonstrukcija
Ablüften – n.evaporationevaporaciónwywiewanie, (od)parowanie, ulatnianieispariti, isparivanje
Abnahme der Bauleistung – f.construction inspectioninspección de obrasodbiór robót budowlanychprihvaćanje radova
Abrechnung – f.measuring & billingvaloraciónrozliczenie, obrachunekobračun
Abrieb – m.abrasionabrasiónścieranie, zużycie, abrazjaabrazija
Abriebschutz – m.anti-abrasionantiabrasiónochrona przed ścieraniemzaštita od abrazije
Abschirmblech – n.enclosing sheetchapa de protección (traceado)ścianka ekranująca, ekran arkusz ochronnylimeni zaslon
Abschottung – f.bulkheadingaislamientoprzegrodzenie ściankami, wstawianie grodzi, izolacjapregrada
abschrägen – v.to chamferbiselarścinać krawędzie, ukosować, fazowaćskošavati
Absorption – f.
Saugfähigkeit – f.
absorption (water)absorción de aguaabsorpcja, wsiąkliwość, chłonność, zdolność wysysania, po/wchłanianie, nasiąkliwośćapsorpcija (vode)
Abweichung – f.deviationdesviaciónodchylenie, odchyłkaodstupanje
Abweiser – m.
Regenabweiser – m.
rain deflectordeflector de lluviaodbój, warstwa ochronna, odparowanie rzutowedeflector, deflector kiše
Abwicklung – f.developmentdesarrolloodwijanie, rozwijanie rozwinięcie, wykonanie, realizacjarazrada
Adhäsion – f.adhesionadhesiónadhezja, przyleganie przyczepnośćadhezija
Akustik – f.acousticacústicaakustykaakustika
Aktivator – m.activatoractivadoraktywator, czynnik pobudzającykatalizator/ aktivator
Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV)standard terms and conditionscondiciones técnicas generales del contratoogólne techniczne warunki umowyopći technički uvjeti ugovora
Altern – n.ageingenvejecimientostarzenie (się)vijek trajanja starenje (mate- rijala)
Aluminium – n.aluminiumaluminioaluminiumaluminij
Aluminiumblech – n.aluminium sheetaluminio (chapa de)blacha aluminiowaaluminijski lim
Aluminiumfolie – f.aluminium foilaluminio (hoja de) Lámina de aluminiofolia aluminiowaaluminijska folija
Aluminiumsilikatfaser – f.aluminium silicate fibrefibra de silicato aluminadowłókno glinokrzemowealuminijsko silikatno vlakno
Aluzinkblech – n.aluminium/ zinc coated steel sheetaluzincblacha powlekana aluminium/cynkiempocinčani aluminijski lim
anbringen – v.
anwenden – v.
to applyaplicarprzymocować, umieszczać, zastosować, nanieśćnanositi
Anbringen – n.applicationaplicaciónnakładanie, stosowanie, przymocowywanie, nanoszenienanosenje
anreißen – v.to scribetrazarzaznaczać, trasować, naddzieraćucrtati/obiljžiti
Anstrich – m.paint, coatpinturapowłoka malarska, pokrycie malarskie, malowaniepremaz
Anwendungsgrenztemperatur – f.maximum service temperatureTemperatura máxima de serviciomaksymalna temperatura zastosowania, graniczna temperatura roboczamaksimalna radna tempera- tura
Apparat – m.applianceaparato (equipo)aparat, urządzenieaparat
Armaturenkappe – f.fittings captapa de griferíakaptur na armaturę, pokrywa na armaturęarmaturna kapa
armieren – v.to reinforce, to sheathereforzarzbroić, wzmocnićarmirati
Armierung – f.reinforcementrefuerzozbrojenie, uzbrojenie, wzmocnieniearmiranje
Asbest – m.asbestosamiantoazbestazbest
Asbestfaser – f.asbestos fibrefibra de amiantowłókno azbestoweazbestna vlakna
Auflager – n.support, bearing, bolsterapoyopodpora, łożyskoležaj
Aufmaß – n.measuringmétodo de mediciónnaddatek obróbkowy, obmiar robót budowlanychizmjer
Aufmaßrichtlinien – f. pl.rules of measurementnormas de mediciónzasady pomiarówpravila mjerenja
Ausdehnung – f.
Dilatation – f.
dilatationdilataciónrozszerzanie się, rozciągłość, dylatacjaširenje/ dilatacija
Ausdehnung – f.expansionexpansiónrozszerzanie się, rozciągłość rozszerzalnośćekspanzija
Ausdehnungsbogen – m.
Kompensatorbogen – m.
expansion bendcodo de dilataciónkompensator pętlicowyekspanzijsko koljeno
Ausgleichsschicht – f. Oberflächenausgleich – m.smoothing layercapa niveladora (compensadora)warstwa wyrównująca, warstwa wygładzającasloj za izjednacenje povrsine
Ausgleichsschicht – f. Oberflächenausgleich – m.compensating (smoothing) layercapa niveladora (compensadora)warstwa wiążąca/ wyrównująca/ kompensacyjnasloj za izjednacenje
povrsine kompenzirajuci sloj
Auskleidung – f.coating, facing, linercubierta (revestimiento)wykładzina, wyłożenieobloga
Ausklinkung – f.rebateentallewręg, przycinanieotkvačanje
Ausmessen am Objekt – n.site measurementmedición en obraprzedmiary na miejscuizmjere na objektu
Ausschnitt – m.
Aussparung – f.
cut outrecortewykrój, wycięcie wydrążenie, wgłębienieisjecci
außen – adv.outer, exteriorexteriorzewnętrznyizvana/vani
Außendurchmesser – m.outer (exterior) diameterdiámetro exteriorśrednica zewnętrznavanjski promjer
Außenfläche – f.outer area, (exterior) surfaceárea externapowierzchnia zewnętrzna powierzchnia/ płaszczyzna zewnętrznavanjska povrsina
Außenradius – m.outer radiusradio exteriorpromień zewnętrznyvanjski radius
Außentemperatur – f.outside temperaturetemperatura exteriortemperatura zewnętrznavanjska temperatura
austenitischer Stahl – m.austenitic stainless steelacero austeníticostal austenitycznaaustenitni čelik (ss)
Autooxidation – f.autooxidationautooxidaciónautooksydacja, samoutlenianieautooksidacija
Balsaholz – n.balsa woodmadera de balsadrewno balsadrvo balza
Band – n.
Spannband – n.
strapfleje, cintapasmo, taśma, zawiasa, taśma zaciskowatraka/traka za natezanje
Bandage – f.bandageencintadobandaż, wieniec nakładany, obręcz nakładana, opaska, bandaż uzwojeniabandaža
bandagieren – v.to bandageencintarobwiązywać, bandażowaćbandažirati
Baustellenprüfung – f.on-site check, quality controlcontrol de calidad en obrasprawdzanie/ kontrola budowy, materiałów na budowierevizija gradilišta
Befestigungsmittel – n. pl.fixing materialsmedios de fijaciónłączniki, złączki, elementy służące do mocowaniasredstva za pričvrscenje
Begleitheizung – f.tracer heatingtraceadoogrzewanie towarzyszącepopratno grijanje
Begleitrohr – n.
Beirohr – n.
tracertubería de acompaña- mientoorurowanie towarzyszącepopratna cijev
Behälter – m.tank, vesseldepósitozbiornik, kontener, pojemnikspremnik
Berührungsschutz – m.contact protectionprotección al contactoochrona/ zabezpieczenie przed dotykiemzaštita dodira
Beschichtung – f.coatingcapapowlekanie, powłokasloj, nanošenje sloja
Beton – m.concretehormigónbetonbeton
betriebstechnische Anlage – f.industrial installationinstalación industrialinstalacja przemysłowa, urządzenia techniczneindustrijsko postrojenje
Betriebstemperatur – f.operating temperaturetemperatura de operacióntemperatura robocza/ pracyradna temperatura
Betriebsweise – f.operating conditionscondiciones de operaciónwarunki pracynaćin rada
Binde – f.tapecintataśma, opaska, bandażzavoj, povez
Bindemittel – n.binderligantespoiwo, substancja sklejającavezivno sredstvo
Bitumen – n.bitumenasfalto bituminosobituminbitumen
Blähperlit – n.expanded perliteperlita expandidaperlit spulchnionyekspandirani perlit
Blaswolle – f.blowing woollana inyectadawełna szklana granulowanaporozna vuna
Blech – n.metal sheetchapablachalim
Blechbearbeitung – f.shaping of metal sheetconformado de chapaobróbka blachyobrada lima
Blechverbindung – f.assembling of metal sheetsensamblaje de chapasmontaż blach, łączenie blachspajanje limova
Blechverkleidung – f.metal sheet coveringrevestimiento de chapaobudowa blaszanalimena obloga
Blende – f.blind, face plate, coverroseta, tapazaślepka, zwężka, kryza, pokrywazasloni, zaslon
Blindflansch – m.blind flangebrida ciegazaślepka (rury), zaślepka kołnierzowa, krążek zaślepiającyslijepa prirubnica
Blindniet – m.blind rivetremache ciegonit jednostron nie zamykany, nit jednostronnie zaciskanyslijepa zakovica
Boden – m.floorsuelopodłoga, podłoże, dnopod
Boden eines Behälters – m.bottom of a tankfondodno zbiornikapodnica spremnika
Bogen – m.elbowcodokolanko, kolanokoljeno
Bogen – m.
Knick – m.
sharp bendquiebrodługie zgięcie promieniowepregib
Bogen von "n" Grad Krümmung – m.bend of "n" degreescodo de "n" gradoszgięcie o "n" stopni / Łuk o krzywiźnie "n" stopnikoljeno s "n" stupnjem zakrivljenosti
Bogenlänge – f.
Bogens, Länge eines – f.
length of bendlongitud de un cododługość części zakrzywionej, długość kolanaduljina koljena
Bogenradius – m.radius of bendradio de curvaturapromień zgięciaradius luka
Bogensegment – n.bend segmentsegmento del codofragment krzywizny (segment kolana), część łuku oparta na kącie„n“ stopnisegment koljena
bohren – v.to bore, to drilltaladrarwiercić, borowaćbušiti
Bohrer – m.borer, drilltaladradorawiertarkasvrdlo
Bolzen – m.studpernokołek, trzpień, bolecsvornjak
bombieren – v.to formondularkształtowaćbombiranje
Bördelmaschine – f.edging machinebordonadorawyrównywarka/ krawędziarka, maszyna do wywijania obrzeżystroj za rubljenie
Brandabschnitt – m.fire protection areaarea protegida contra el fuegoobszar ochrony pożarowej, strefa pożarowaprotupožarna zona
Brandabschottung – f.fire stopcortafuegosprzegroda ogniowaprotupožarna brana
Brandbelastung – f.fire loadcarga de fuegoobciążenie ogniem, gęstość obciążenia ogniowego požarno opterećenje
Brandschutz – m.fire protectionprotección contra el fuegoochrona przeciwp- ożarowaprotupožarna zaštita
Brandverhalten – n.behaviour in firecomportamiento al fuegozachowanie w ogniu/reakcja na ogień/odporność na ogiensvojstva materijala kod požara ponašanje materijala u požaru
brennbar – adj.combustiblecombustiblemateriał palny, zapalnyzapaljivo
brennbar – adj. (i. S. v. leicht entzündlich)flammableinflamablełatwo palny (w sensie łatwo zapalny)goriv
Bruch – m.breakroturazniszczenie, złamanie, pęknięcieprijelom
Bruchbelastung – f.breaking loadcarga de roturaobciążenie niszczące/ obciążenie zrywająceprijelomno opterećenje
Bündel – n. Rohrbündel – n.pipe clusterbobinarurociąg, wiązka rurcijevni snop
Celsius-Temperatur – f.Celsius temperaturetemperature en grados Celsiustemperatura w stopniach Celsjuszatemperatura u C°
Chloridgehalt – m.chloride contentcontenido de clorozawartość chlorkówsadržaj klorida
Dämmplatte – f. Isolierplatte – f.board insulationpanel aislantepłyta izolacyjnaizolacijska ploča
Dämmplatte mit Nut und Feder; Platte mit Nut und Feder – f.slab with spigot and groovepanel machihembradopłyta (izolacyjna)
zrowkiem i czopem
izolacijska ploča s
utorom i perom
Dämmputz – n.
Isolierputz – m.
insulating cementmortero aislante (industrial)zaprawa izolacyjnaizolacijska obloga
Dämmschnur – f. (-Zopf) Isolierschnur – f.insulating ropecuerda aislante)lina izolacyjnauže za izolaciju, izolacijski gajtan
Dämmstoff – m.insulantaislantemateriał izolacyjnyizolacijski materijal
Isolierstoff – m.insulating materialmaterial aislanteizolacja wełniana
niewiązana
nepovezana mineralna vuna, nepovezana mineralna vlakna
Dämmstoffdatenblatt – n.physical property leaflet; insulation material data sheetficha técnicaulotka na temat właściwości fizycznych materiału izolacyjnegotehnički podaci
Dämmung – f. Isolierung – f.insulationaislamientoIzolacjaizolacija
Dämmungsendstelle – f. Isolierungsendstelle – f.end pieceaislamiento finalelement końcowy izolacjizavrsetak izolacije
Stirnscheibe – f. Stoßkappe – f.extremityextremidadelementy wykończeniowe izolacjizavršetak izolacije/ceona ploča
Dämmwolle – f. Isolierwolle – f.insulating woollana aislantewełna izolacyjnaizolacijska vuna
Dampfbegleitheizung – f.steam tracingtraceado a vaporodgrzewanie
towarzyszące parowe
parno popratno grijanje
Dampfbremse – f.
Wasserdampfbremse – f.
water vapour retarderretardador de vaporizolacja przeciwwilgociowa, opóźniacz pary wodnejusporavanje pare
dämpfen – v.to steamtratar con vaporamortyzować, parowaćprigušiti
Dampferzeuger – m.steam generatorgenerador de vaporgenerator parygenerator
Dampfsperrewater vapour barrierbarrera de vaporprzegroda paroszczelna, izolacja paroszczelnaparna pregrada
dampfsperrender Stoff – m.vapour barrier materialmaterial barrera de vapormateriał na przegrodę/ izolację paroszczelnąmaterijal za parnu branu
Decke – f.ceilingtechosufitstrop
Dehnfuge – f.contraction/expansion jointjunta de dilataciónszczelina dylatacyjna/ skurczowa, złącze kompensacyjne dilataciona reska, ekspanzioni šav
Dehnung – f.expansiondilataciónrozszerzalność, wydłużenieekspanzija
Dehnungsnaht – f.
Schiebenaht – f.
sliding jointjunta de dilataciónszew rozprężający/szew dylatacyjnyekspanzioni šav
Dichte – f.densitydensidadgęstośćgustoća
Dichtigkeit – f.densityestanqueidadszczelność, zwartość, gęstośćnepropusnost
Dichtscheibe – f.sealing discdisco de selladozasłona uszczelniającabrtvena ploča
Dichtungsmasse – f.sealing materialmaterial de selladokit do uszczelnianiabrtveni materijal
Dicke – f.thicknessespesorgrubośćdebljina
Diffusion – f.diffusiondifusióndyfuzjadifuzija
Dispersion – f.dispersiondispersióndyspersjadisperzija
Doppelmantel – m.doubleskin coveringdoble camisapodwójne poszycie izolacjidvostruki plast
Drahtgeflecht – m.wire nettingenrejadosiatka druciana, oplot z drutužičana mreza
Drahtnetzmatte – f.wired mattfieltro con malla metálicamata drucianamadrac na žičanom pletivu
druckfester Dämmstoff – mcompression resistant insulantaislamiento resistente a la presiónizolacja nośna odporna na, zgniatanieizolacija otporna na, opterećenje
Durchdringung – f.penetrationpenetraciónprzenikanieprobijanje
Durchlässigkeit – f.permeabilitypermeabilidadprzepuszczalnośćpropusnost
Durchmesser – m.diameterdiámetrośrednicapromjer
Durchschnittsdichteaverage densitydensidad mediaśrednia gęstośćprosjecna gustoea
durchsetzen – v.to intermingleintroducirprzeprowadzać,przetykać, przetykać blachy łączącepertlovanje, prodiranje
Duroplast – n.heat resisting plasticsDuroplasttworzywa sztuczne termoodporneDuroplast (PUR)
Ebene – f. Stirnseite – f.flat end, facefondo planopłaszczyzna, czoło, końcówka płaskaravna ceona strana
Eckkrümmer – m.elbow (for small diametres only)codo (pequeños diámetros)kolanko (tylko dla małych wymiarów)/kolanko kątowekoljeno 90’
Edelstahl – m.stainless steelacero finostal szlachetna, stopowa specjalna stal nierdzewnaplemeniti celik
Einbauten – f. pl. / Armaturen – f. pl.fittingsaccesorio de tuberíaarmatura, łącznik rurowycijevne armature
Einblasisolierung – f.blown insulationaislamiento por sopladoizolacja wdmuchiwanaizolacija puhanjem
Einblasverfahren – n.pneumatic applicationaplicación neumáticanakładanie pneumatycznepneumatski postupak ubrizgavanjem
Einsatz – m.internal coveringcubierta interior (revestimiento interior)wkładka/pokrycie wewnętrzneumetak unutarnji poklopac
Einschließung – f.enclosurecerramientozamknięciebarijera
Einschnürung – f.constrictionconstricciónzwężeniesuzenje
Einsprengen – n.spring fasteningagrafe de ángulołączenie sprężynowe, kropienie, skrapianiepričvršćivanje
einspritzen – v.to injectinyectarwstrzykiwać, wtryskiwaćuštrcati
Einspritzen – n.injectioninyecciónwstrzykiwanie, wtryskiwanieštrcanje
Einstellen – n.adjustingajustedostosowanie, nastawianiepodešavanje
elastomerer Schaumstoff – m.elastomeric foamelastómeroelastomerelastomer pjenasti materijali
elektrische Begleitheizung – f.electrical tracingtraceado eléctricoogrzewanie elektryczne, towarzysząceelektrično popratno grijanje
elektrostatische Aufladung – f.electrostatic chargecarga electrostáticaładunek elektrostatycznyelektrostatički naboj
elliptisch – adj.ellipticalelípticoeliptycznyeliptično
Emissionsgrad – m.emissivityemisividademisyjność, stopień emisjistupanj emisije
Emulsion – f.emulsionemulsiónemulsjaemulzija
Entlüftungsöffnung – f.air release (ventilation) holedesaireadorodpowietrznikodzračni otvor
Erde – f. / Boden – m.soilsueloziemia, grunt, podłoże, glebatlo
Falz – m.stepped edgeescaionadozagięcie, falc, krawędź schodkowaužduzni žlijeb
Falz – m. / Mantelfalz – m.foldplieguezakładka, zagięciepregib
falzen – v.to foldplegarskładać, łączyć blachy przez zginanie i zaciskanie ich krawędzizavijati
Falzmaschine – f.folding machineplegadorakrawędziarka, maszyna do połączeń zawijanychstroj za zavijanje
Faser – f.fibrefibraWłókno, światłowódvlakno
Faserdämmstoff – m.fibrous insulationaislante fibrosomateriał izolacyjny wzmocniony włóknemvlaknasta izolacija
faserig – adj.fibrousfibrosowłóknistyvlaknast
Fassadenschraube – f.facade screwtornillo especial para fachadasśruba fasadowavijci
Feder – f.springmuellesprężyna, resoropruge
Feinblech – n.thin sheet metalchapa finablacha cienkatanki lim
Feuchte – f.moisturehumedadwilgoćvlažnost
Feuchteverhalten – n.behaviour with moisturecomportamiento a la humedaddziałalność wilgocisvojstva materijala kod vlage ponašanje, materijala pod utjeeajem vlage
Feuer – n.firefuegopożar, ogieńvatra
feuerfest – adj.refractoryrefractarioogniotrwałyvatrootporan
feuerfester Dämmbeton – m.insulating refractory concretehormigón refractactario aislanteogniotrwały beton izolacyjnyizolacijski vatrootporni beton s ekspandiranim granulama
feuerfestes Material – n.refractory materialmaterial refractariomateriał ogniotrwałyvatrootporan materijal
Feuerwiderstand – m.fire resistanceresistencia al fuegoogniood-porność, odporność ogniowaotpornost na vatru
Fixieren – n. Befestigung – f.fixingfijaciónmocowanie, ustalaniefiksiranje
Fläche – f.areaareaobszarpovršina
Flammpunkt – m.flash pointpunto de ignicióntemperatura zapłonutočka paljenja
Flammschutzmittel – n.fire retardantignífugośrodek zmniejszający palność, ognioochronny, impregnacji przeciwogniowejaditivi za smanjenje wzapaljivosti
Flansch – m.flangebridakołnierzprirubnica
Flanschhaube – f.flange boxcaja para bridasskrzynka kołnierzowakapa za prirubnice
Flanschkappe – f.flange capcapota para bridasnasada kołnierzowakapa za prirubnica
flexibler Dämmstoff – m.flexible insulantaislante flexibleizolacja elastycznasavitljiva izolacija
flexibles Material – n.flexible materialmaterial flexiblemateriał elastycznysavitljivi materijal
Folie – f.foilláminafoliafolija
Foliendämmung – f.foil insulationlámina aislanteizolacja foliowaizoliranje folijom
Formkappe – f.prefabricated boxcajas prefabricadaskaptur prefabrykowanyprefabricirane fazonske kape
Formstück – n.shaped piecepieza preformadakształtka, element ukształtowany, półwyrób do dalszego kształtowaniafazonski komad
Freianlage – f.external installationinstalación exteriorinstalacja zewnętrznavanjsko postrojenje industrijsko postrojenje na otvorenom
Freileitung – f.external pipingtubería exteriorzewnętrzna instalacja rurowa, linia napowietrznavanjski cjevovod
Frostschutz – m.frost protectionprotección contra ­heladaszabezpieczenie przed zamarzaniemzaštita od smrzavanja
Fuge – f.gap, jointjuntafuga, spoinasav
Fundament– n.foundationcimentaciónfundamenttemelj
Gasdichtigkeit – f.gas tightnessestanqueidad al gasgazoszczelnośćnepropusnost na plin
Gasraum – m.air (gas) spacecámara de airefaza gazowa w aerozolu, przestrzeń powietrzna (gazowa)plinski prostor
Geflecht – n.nettingmallasplot, tkanina sieciowaoplet
Gehrung – f.mitred jointingletepołączenie kątowe na uciosugaoni spoj
gemessene Dicke – f.
Lieferdicke – f.
Istdicke – f.
measured thicknessespesor medidomierzona grubośćizmjerena debljina, mjerena debljina
gerade Rohrleitung – f.straight pipingparte recta (tubería)instalacja rurowa prostaravni cjevovodi
Gerüst – n.scaffold, scaffoldingandamiajerusztowanieskele
geschlitzte Platte – f.slotted slabpanel ranuradopłyta szczelinowa, rozciętaploča s prorezima
geschlossene Zelle – f.closed cellcelda cerradakomórka zamkniętazatvorena celija
gespritzte Faser – f.spray fibrefibras de proyecciónwłókno rozpylanestrcano vlakno
gespritzter-PUR-Hartschaum / PUR-Sprühschaum – m.polyurethane spray foamespuma de poliuretano proyectadapoliuretan rozpylany, pianka sztywnastrcani poliuretan
Gewebe – n.covering fabrictejidomateriał przykrywający, tkaninatkanina
Gewebematratze – f.cloth faced blanketfieltro con acabado textilmaterac obszy ty tkaninąmadrac obložen tkaninom
gewölbte Stirnseite – f.convex endfondo curvadokońcówka wypukła, czoło sklepioneizbocena cona strana
gewölbtes Blech – n.curved sheetchapa curvadablacha profilowanasavijeni lim
Gießverfahren – n.
Schütten – n.
Schüttverfahren – n.
poured applicationaplicación por vertidowylewanie, nalewaniepostupak lijevanjem i nasipavanjem
Giftgas – n.toxic gasgas tóxicogaz toksycznyotrovni plin
Giftigkeit – f.toxicitytoxicidadToksycznośćtoksicnost
Gips – m.gypsumyesogipsgips (materijal)
Glasfasergewebe – n.glass clothtejido de vidriotkanina z włókna szklanegotkanina od staklenog vlakna
Glasfaser – f.glass fibrefibra de vidriowłókno szklanestaklena vlakna
Glasvlies – n.glass tissuetejido de vidriotkanka szklana, włóknina szklanastakleno tkanje
Glaswolle – f.glass woollana de vidriowełna szklanastaklena vuna
Granulat – n.
Granalien– f. pl.
granulefibra de grafitogranulatgranulat
granulierte ­Mineralwolle – f.granulated mineral woollana mineral granuladawełna mineralna granulowanagranulirana mineralna vuna
Grundlage – f.base, basis, foundationbasePodstawaosnovica
Güteprüfung– f.independent inspection, quality inspectioninspección independientekontrola jakości/techniczna (zewnętrzna)kontrola kvalitete
Güteschutzgemeinschaft – f.independent inspection organisation; quality protection associationsociedad independiente de inspecciónstowarzyszenie ds. kontroli jakości, organizacja kontroli niezależnejovlagteni zavodi za ispitivanje kvalitete
Güteüberwachung – f., Überwachungszeichen – n.quality control; certification markcontrol de calidad y certificaciónkontrola jakości i certyfikacjakontrola kvalitete i atestiranje
Gütezeichen – n.quality marksello de calidadznak jakościznak kvalitete
Haften – f. pl.to adherepegarkołkizakovice za učvršćenje izolacije
Haftfestigkeit – f., Haftung – f., Adhäsion – f.adherenceadherenciaprzyleganie, przyczepność, adhezjačvrstoća prianjanja
Haftvermittlerprimeragente de adherenciapodkład zwiększający przyczepnośćprvi premaz
halbharter Schaumstoff – m.semirigid foamespuma semirrígidapianka półsztywnapolucvrsta plena
halbhartes Material – n.semirigid materialmaterial semirrígidomateriał półsztywnypolukruti materijal
Haltebänder – f. pl.bandsflejadostaśmatraka
Halterung – f.mounting supportestructura soportezamocowanie, podpora montażowanosači, nosiva konstrukcija
harter Schaumstoff – m. rigid foamespuma rígidapianka sztywnačvrsta pjena
Harz – n.resinresinażywicasmola
Haube – f.capcapota (caja fija)nasadka, pokrywapokrovi su dijelovi plasta, na pr. na armaturama, prirubnicama, slijepim prirubnicama, ulaznim otvorima; oni su vijcima pričvršćeni na plast
Heizzone – f.hot zone around tracercámara caliente (Traceador)strefa gorąca wokół nośnika ciepłazona grijanja oko popratnog grijanja, zagrijana zona oko popratnog voda
Hochtemperaturdämmstoff – m.high temperature insulantaislamiento para altas temperaturasizolacja cieplna bezpośredniaizolacija za visoku temperaturu
Hochvakuumisolierung – f.high vacuum insulationaislamiento por alto vacíoizolacja wysokopróżniowavisokovakuumska izolacija
Höhe – f.heightalturawysokośćvisina
Hohlraum – m.cavitycavidadwnękasuplji prostor
Holz – n.woodmaderadrewnodrvo
homogener Stoff – m.homogeneous mediummedio homogéneoośrodek jednorodnyhomogeni medij
homogenes poröses Medium – n.homogeneous porous mediummedio poroso ­homogéneoośrodek jednorodny porowatyhomogeni porozni medij
Hosenstück – n.Y-piecetubo en Yelement rozwidlony, trójnik rurowyracvasti komad
hydraulisch abbindende Massen – f. pl.hydraulic setting materialligante hidráulicospoiwo hydraulicznehidraulično vezivno sredstvo
Hydrophobieren – n.hydrophobic treatmenthidrófugoobróbka hydrofobowa, impregnacja wodoodpornahidrofobijska obrada
imprägnieren - v.to impregnateimpregnarimpregnowaćimpregnirati
Inertgas – n.inert gasgas inertegas obojętnyinertni plin
innen – adv.inner, interiorinteriorwewnątrzunutrasnji
Innendurchmesser – m.inner (interior) diameterdiámetro interiorśrednica wewnętrznapromjer (unutarnji)
Innenfläche – f.inner (interior) surfaceárea interiorpowierzchnia wewnętrznaunutamj površina šina
Innenradius – m.inner radiusradio interiorpromień wewnętrznyunutarnji radius
Innentemperatur – f.room temperaturetemperatura interiortemperatura wewnętrznaunutrašnja temperatura
instationärer Zustand – m.non-steady stateestado no estacionariostan nieustalonynestacionarno stanje
Isolierarbeiten – f.insulation workaislamientoprace izolacyjneizolacijski radovi
isolieren – v., dämmen – v.to insulateaislarizolowaćizolirati
Isoliersystem – n.insulation systemsistema de aislamientosystem izolacyjnyizolacijski sistem
Isoliertechnik – f. , Dämmtechnik – f. insulation techniquetécnicas de aislamientotechnika izolacyjnaizolacijska tehnika (tehnika izoliranja)
isometrische Darstellung – f.isometric presentationpresentación isométricaizometryk, przedstawienie izometryczneizometrijski prikaz
Kalotte – f.arched domecasquetekopuła łukowa/kalota, czasza kulistakalota
Kältebrückethermal cold bridgepuente termico en transferen- cia de friomostek cieplny termicznyhladni most
Kältedämmung, Kälteisolierung – f.cold insulationaislamiento frigoríficoizolacja zimnochronnahladnoć izolacija, hladna izolacija